Mise společnosti Hoshizaki

Smyslem existence

Společnost Hoshizaki chce být vyvíjející se podnik, který je schopen reagovat na změny v diverzifikaci kulinářských požadavků a přispívá tím nejen našim zákazníkům ale společnosti jako celku. Pro splnění tohoto cíle, vyrábíme nové produkty založené na originálních technologiích a nabízíme nové myšlenky a výzvy. Kvalitní služby na podporu pohodlnějšího a efektivního kulinářského prostředí.

Firemní hodnoty

- Vytvoření důvěryhodné společnosti, společnosti a našich zaměstnanců na základě shody s právními předpisy.

- Transparentnost v podnikání: obchodní postupy, které umožní debatu a diskusi.

- Harmonizace podnikatelských aktivit a životního prostředí: Rozvoj pracovního prostředí, ve kterém je snadné pracovat. "Dobré produkty pocházejí z dobrého prostředí".

Kodex chování

Pokořte hranice

Oceňování přístupu neustále vytváří nové produkty, dělat nekonvenčně beze strachu a bez neúspěchu.

Vytváření spokojených zákazníků

Vždy s ohledem na záležitosti z pohledu zákazníka.

Přátelsky a vesele

Cílem je, aby všichni zaměstnanci pracovali v přátelských vztazích a veselém pracovním prostředí.