s Prohlášení - Hoshizaki Europe

PROHLÁŠENÍ

Informace obsažené na této webové stránce slouží pouze pro všeobecné informační účely. Tyto informace poskytuje společnost Hoshizaki Europe BV a zároveň se snažíme udržovat informace aktuální a správné, neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné nebo předpokládané, o úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti s ohledem na webové stránky nebo informace, produkty, služby nebo související grafiky obsažené na webových stránkách pro jakýkoli účel. Jakékoliv spoléhání se na tyto informace je tedy striktně na vaše vlastní riziko.

V žádném případě neodpovídáme za žádné ztráty nebo škody, včetně, bez omezení, nepřímé nebo následné ztráty nebo poškození, nebo jakékoli ztráty nebo škody, které vzniknou v důsledku ztráty dat nebo zisků vyplývajících z použití těchto webových stránek nebo v souvislosti s nimi.

Prostřednictvím těchto webových stránek můžete navázat spojení s jinými webovými stránkami, které nejsou pod kontrolou společnosti Hoshizaki Europe BV Nemáme žádnou kontrolu nad povahou, obsahem a dostupností těchto stránek. Zahrnutí jakýchkoli vazeb neznamená nutně doporučení nebo podporu názorů vyjádřených v nich. Vynakládáme veškeré úsilí, abychom udrželi webovou stránku v chodu a hladce. Společnost Hoshizaki Europe BV však nenese žádnou odpovědnost za webovou stránku, která je dočasně nedostupná z důvodu technických problémů mimo naši kontrolu.

PROHLÁŠENÍ

Kliknutím sem zobrazíte podmínky používání webových stránek společnosti Hoshizaki Europe BV.

INFORMACE